Meny
Escort services
Worldwide overview adult workers
Red light district workers
Erotic models

Allmänna villkor

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR PÅ LEVERANSER OCH / ELLER TJÄNSTER

FÖR GLOBAL X-ARBETSWebbplatsen

1. SYFTE MED HEMSIDAN

GODKÄNNANDE OCH RESPEKT FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Syftet med webbplatsen https://www.globalxwork.com är att tillhandahålla onlinetjänster till vuxna: placering av annonser, marknadsföring, samtal, filer och utvärderingar.

Den som besöker, tittar, kommenterar eller på annat sätt besöker webbplatsen anses vara en användare.

Att konsultera / använda webbplatsen https://www.globalxwork.com innebär fullständig läsning och ovillkorligt godkännande av gällande allmänna villkor för användning.

Underlåtenhet att följa användarvillkoren enligt Global X Work och / eller dess dotterbolag kan leda till att användarkontot stängs av utan föregående meddelande, återbetalning eller kompensation.

Global X Work förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande.

Användare uppmanas att regelbundet granska dessa användarvillkor för att vara medvetna om eventuella ändringar. Användarvillkoren publiceras alltid på webbplatsen Global X Work.

2. ANVÄNDNING

Varje användare av webbplatsen måste vara myndig för att kunna läsa eller se innehållet för en vuxen publik. Global X Work anger lägsta ålder för användare av denna webbplats till 18 år eller äldre.

Användningen av webbplatsen är rent privat och personlig och bör inte göras för att skada andra.

Alla användare som publicerar innehåll online måste se till att det följer de lagar och regler som gäller i Nederländerna om tredje parts rättigheter.

Det är strängt förbjudet att ladda upp / skicka följande innehåll:

  • olagliga, ofrivilliga, i synnerhet erbjudanden om betalda sexuella tjänster eller tjänster relaterade till prostitution, som marknadsförs på annat sätt än av annonsören.

  • Innehåll som sannolikt kan skada en persons rykte.

  • Innehåll där minderåriga kan ses.

  • Innehåll som inte uppfyller de juridiska kraven, brottmål.

  • Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser, som anges eller noteras av Global X Work, kan leda till att användarkontot stängs av utan förvarning, återbetalning eller kompensation.

  • Om Global X Work finner brott på sina webbplatser kommer brottet alltid att rapporteras eller rapporteras till justitieministeriet.

  • I vilket fall som helst tar alla användare fullt civilrättsligt och straffrättsligt ansvar med avseende på innehållet som publiceras online.

3. INTELLEKTUELL EGENDOM

Reproduktion, representation, anpassning, översättning, distribution, försäljning, kopia, återförsäljning, nedladdning, utnyttjande av hela eller delar av denna webbplats och / eller Global X Work-namnet, i vilket medium som helst, är strängt förbjudet och kan resultera i civila och / eller straffrättsligt ansvar för de ansvariga.

Webbplatsanvändare kan bara ladda upp innehåll som de har rättigheterna till. Reproduktion, användning och laddning av upphovsrättsintrångande innehåll är strängt förbjudet och kan leda till civilrättsligt och / eller straffrättsligt ansvar för de ansvariga.

6Global X Work förbehåller sig rätten att stänga av sina konton, vägra användare och att förfölja alla juridiska medel för alla som bortser från dessa förbud.

4. ANSVAR

Tillkännagivanden och recensioner som distribueras redigeras och publiceras online på deras författares enda ansvar.

Global X Work tillhandahåller onlinetjänster skapar ingen laglig länk mellan Global X Work och användarna av webbplatsen förutom webbtjänstleverantörens relation.

I synnerhet kan inte Global X Work likställas med en mellanhand, de facto-partner, de facto-chef eller arbetsgivare för användare.

Global X Work kan inte hållas ansvarigt för innehållet som publiceras och de tjänster som erbjuds; Global X Work kontrollerar inte och tar inget ansvar för äktheten, noggrannheten, säkerheten, sanningen, kvaliteten, lagligheten av det publicerade innehållet och de tjänster som erbjuds.

Global X Work ingriper inte i relationer mellan användare och kan inte hållas ansvarigt på något sätt i detta avseende.

Global X Work utesluter allt ansvar för skador som uppstår direkt och / eller indirekt på något sätt till följd av användningen av webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Global X Work kontrollerar inte dessa webbplatser och avstår från något ansvar för åtkomst till eller användning av dessa webbplatser, liksom för innehållet och tjänsterna som är associerade med dessa webbplatser.

Varje användare av webbplatsen garanterar Global X Work mot konsekvenserna av klagomål eller handlingar som han kan bli föremål för på grund av innehållet i annonserna och de tjänster som erbjuds.

Det är olagligt och förbjudet att ha en dubblettprofil på webbplatsen. Om detta upptäcks kommer profilen att inaktiveras och du förlorar alla betalade pengar. Global X Work förbehåller sig rätten att förbjuda användaren från webbplatsen.

5. KVAR

Användare med egen webbplats måste visa en banner eller länk till Global X Work.

Dessa banners och html-koden finns på användarsidan.

I annat fall förbehåller sig Global X Work rätten att stänga av användarkonton utan förvarning, återbetalning eller kompensation.

6. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Denna Global X Work-webbplats, liksom dess ägare Stringpoint Agency BV, respekterar integriteten för alla användare, besökare och annonsörer. Vi ser också till att all din personliga information som du tillhandahåller behandlas konfidentiellt.

Vi använder endast dina uppgifter där detta är nödvändigt, till exempel när vi beställer, lägger ut annonser eller när vi upptäcker brott. Dina uppgifter kommer bara att användas för att göra din vistelse på Global X Work-webbplatsen så smidig och bekväm som möjligt. Din information kommer aldrig att ges till tredje part, såvida inte tredje part är inblandad i din beställning. Tredje part är också skyldig att respektera sekretessen för dina uppgifter.

Om du behöver förse oss med information kommer detta att ske i en säker miljö. Dina uppgifter lagras också endast i en säker miljö. Annonsörer har aldrig tillgång till data från Global X Work-databasen.

Alla dina uppgifter kommer att behandlas med respekt. Global X Work värdesätter det förtroende du lägger till oss. Det är därför vi kommer att hantera dina uppgifter med största försiktighet. Dina uppgifter kommer att skyddas och behandlas konfidentiellt hela tiden.

För frågor kan du kontakta oss via vår kundtjänst på webbplatsen. Vi hjälper dig så snart som möjligt!

Uppgifterna om besökare och / eller annonsörer av Global X Work kommer aldrig att göras tillgängliga för tredje part.

Denna rättighet kan utövas via e-post till: [email protected]

7. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och transaktionerna som avses här regleras av och tolkas i enlighet med nederländska lagar, utan hänsyn till principerna för lagval.

Åtgärder kommer endast att vidtas för att erhålla laglig eller rättvis prövning som härrör från eller i samband med dessa villkor.

Alla tvister kommer att väckas vid domstolarna i Nederländerna.

Global X Work är en produkt från Stringpoint Agency BV

© 2021 GLOBAL PLEASURE FACTORY BV

All företagsinformation finns under rubriken vår företagsinformation på vår webbplats.

Ett utdrag av de allmänna villkoren för våra leveranser och / eller tjänster kan skickas gratis på begäran.

Dessa allmänna villkor finns också tillgängliga för inspektion på våra kontor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera

Skapa ett konto

Du kan nu gå vidare som gäst eller du kan lägga upp ett konto med dina uppgifter

Registrering

Recently added

Du har inga artiklar i din kundvagn

Totalsumma inkl. moms:€0,00